VORIMO Etusivu Ohjeet Yrityksen hinta Pörssiosake Franchise-yritys Rahoitus Palaute suomi usa saksa

Yrityksen hinnan määritys

Ohjelman avulla voit itse määritellä yritykselle käyvän hinnan. Ohjelma ei aseta yrityksille kokorajoituksia.
Yrityksen hinta perustuu kahteen käsitteeseen, tuottoarvoon ja substanssi arvoon. Se miten näitä arvoja kaupanteon yhteydessä lopullisesti arvostetaan, vaatii aina myyjän ja ostajan yhteisen sopimuksen.


Tuottoarvo

Yksinkertaisessa tapauksessa tarkoitetaan sitä pääomaa, joka tuottaa myyjän tai ostajan vaatimalla tuottoprosentilla yhtiön voiton. Esimerkki: Arvioitavan yhtiön voitto verojen jälkeen on 50.000. Ostaja haluaa sijoittamalleen rahalle 20 % tuoton. Lasketaan: 100 x 50.000 / 20 = 250.000


Substanssiarvo

Tarkoitetaan yhtiön varojen ja velkojen erotusta, tai mikä on se arvo, joka jää jäljelle kun omaisuus myydään ja myynnistä saatavasta summasta vähennetään maksettavat velat ja verot. Substanssiarvo määrittelyssä erikseen analysoitavia eriä ovat taseen vastaavien puolella esiintyvät: mm. liikearvo, vaihto-omaisuuden kuranttius, käyttöomaisuuden ajanmukaisuus ja saatavien todellisuus.

Yrityskauppaa tehdessä analyysi on aina tarpeen tehdä. Tuottoarvoa määritellessä ostaja laskee mahdollisesti saamansa synergiaedun ja ostohinnan poistomahdollisuuden verotuksessa.

Oheinen, yksinkertainen esimerkki on pienen perheyrityksen tuottoarvon määrittelystä.