vorimo.com
 
 
Yritysarvio
TULOSLASKELMA 1 tilikausi 2 tilikausi 3 tilikausi 4 tilikausi
Tilikauden voitto (tappio)
 
Keskimääräinen tuotto
 
Tuottovaatimus sijoitukselle vähintään 1 %
TUOTTOARVO      
 
TASE Kirjanpitoarvo Oikaisut Todellinen arvo  
Taseen substanssiarvo  
Kehityskustannusten arvioitu tulevaisuusarvo    
SUBSTANSSIARVIO      
 
YRITYKSEN HINTA-ARVIO