Etusivu Tuloslaskelma Tase Yritysarvio Pörssi-arviointi Pörssi-analyysi Franchise-liiketoiminta Franchise-kannattavuus suomi usa saksa Tulostus

Yritysarvio

YRITYKSEN HINTA

Tässä laskelmassa olemme antaneet tuottoarvolle ja substanssiarvolle saman painoarvon.

Tuottoarvon määrityksessä sijoitetulle pääomalle vaadittava korko riippuu tuloksen luotettavuudesta. Tämän vuoksi on ostajan edun mukaista tarkastella yrityksen aikaisempien vuosien kannattavuutta.

Olemme laskelmissa varanneet 4 vuoden tarkastelujaksot. Näistä jaksoista yksi voi olla myös kuluvan vuoden ennuste. Tuottoarvo määräytyy näiden tarkastelujaksojen keskiarvon mukaisesti.

On varmasti tapauksia, jolloin yritys arvostetaan ainoastaan varallisuutensa mukaan tai joskus ainoastaan tuottoarvon perusteella.

Jos tarvitset kirjallisen todistuksen yrityksen arvosta, kerro asiasta palautelomakkeella.

TULOSLASKELMA

1 tilikausi 2 tilikausi 3 tilikausi 4 tilikausi
Tilikauden voitto (tappio)
 
Keskimääräinen tuotto
 
 
Tuottovaatimus sijoitukselle vähintään 1 %      
TUOTTOARVO      
 

TASE

Kirjanpitoarvo Oikaisut Todellinen arvo  
 
Taseen substanssiarvo  
 
Kehityskustannusten arvioitu tulevaisuusarvo    
SUBSTANSSIARVO      
 
YRITYKSEN HINTA-ARVIO