Etusivu Tuloslaskelma Tase Yritysarvio Pörssi-arviointi Pörssi-analyysi Franchise-liiketoiminta Franchise-kannattavuus suomi usa saksa Tulostus
Tervetuloa!     

Tuloslaskelma

Henkilöstökulut

mukaanlukien johdon palkat on analysoitava jokaisessa yrityskaupassa, koska niiden vaikutusta yhtiön kilpailukykyyn ja kannattavuuteen ei voi eikä saa aliarvioida. Henkilökulut on myös se kuluryhmä, jossa voidaan toimintoja organisoimalla kasvattaa yhtiön kannattavuutta.


Johdon palkat

Tähän kohtaan merkitään ainoastaan se osa johdon palkoista, mikä kohtuudella voidaan katsoa työhön nähden liian korkeaksi (positiivisena lukuna), tai vastaavasti negatiivisena, mikäli työpanos on suurempi kuin maksettu palkka. Tämä on tärkeää selvittää yrityksissä, joissa omistajat työskentelevät ja nostavat yhtiömuodosta riippuen palkkaa, osinkoja tai yksityisnostoja.


OIKAISUISTA

1) Tulosta heikentäviä oikaisuja ovat esim.
- Henkilökunnan alipalkkaus.
- Työskentelevä omistaja tekee 2 henkilön työt.

2) Tulosta parantavia oikaisuja ovat esim.
- Johdon ylisuuret palkat ja optiot.
- Toimintojen yhdistäminen ja turhan työvoiman karsiminen.
- Tuotannon ulkoistaminen esim. Intiaan.

3) Muut oikaisut
Voidaan arvioida yhtiön kaupan vaikutusta ostettavan yrityksen tulokseen:
- Minkälaista synergiaetua saadaan?
- Poistuuko oston yhteydessä merkittävä kilpailija?
- Onko ostettava yritys alihankkija tai myynti- organisaatio omille tuotteille?
- Voidaanko maksettava myyntihinta poistaa verotuksessa?
- Tulosta rasittavat liiketoimintaan kuulumattomat kulut.
- Kulut, jotka voidaan helposti säästää.

  1 tilikausi 2 tilikausi 3 tilikausi 4 tilikausi
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut *
Varaston lisäys
Varaston vähennys
Kate 1
 
Henkilöstökulut
Johdon palkat
1) Tulosta heikentävät oikaisut
2) Tulosta parantavat oikaisut
Poistot
rakennukset
Poistot
koneet ja kalusto
Poistot
muut pitkävaikutteiset
Kate 2
 
Liiketoiminnan
muut kulut
Liikevoitto (tappio)
 
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Varausten lisäys
Varausten vähennys
Muut satunnaiset tulot
Muut satunnaiset kulut
3) Muut oikaisut
Verot
Tilikauden voitto (tappio)
*) Myyntitarkoitukseen liittyvät