VORIMO Etusivu Ohjeet Yrityksen hinta Pörssiosake Franchise-yritys Rahoitus Palaute suomi usa saksa

TietosuojaselosteKäsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia tietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.1. Rekisterin nimi:

Vorimo.com:in asiakasrekisteri.

2. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö:

Käytämme tietoja asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin jos asiakas on antanut siihen luvan rekisteröintilomakkeella. Kerromme mm.ohjelman uusista sovelluksista.
Rekisteri sisältää Vorimo.com:iin kirjautuneiden asiakkaiden tietoja, joita he ovat antaneet. Säilytämme vain asiakas- ja yhteystietoja. Asiakkaiden kirjaamia tasetietoja ei tallenneta. Ne poistuvat automaattisesti ohjelman käyttöajan päätyttyä.3. Tietojen luovutus:

Tietoja ei julkaista eikä luovuteta muille tahoille.4. Tietolähteet:

Tietoja saadaan pääosin Vorimo-sivujen lomakkeiden kautta. Joitakin yleisiä tietoja kerätään julkisista tiedostoista, mutta niitä ei käytetä yhdessä asiakkaan rekisterin kanssa. Asiakkaan toivomuksesta voidaan kuitenkin suorittaa asiakkaan puolesta vertailua. Mikäli käyttäjä haluaa itse käyttää Vorimo.com sivuilla mahdollisesti esiintyviä linkkejä, hänen tulee tiedostaa linkin omistajan asettamat ehdot.5. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteristeriin merkityillä henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).8. Evästeet:

Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

Käytämme Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Google Analytics voi asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä. Tietoja voidaan käyttää myös siihen, että kävijälle näytetään häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Lisätietoa Google Analyticsin menettelystä voi lukea täältä.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelua ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.9. Rekisterin pitäjä:

Kustannus Oy Aprikoosi
y-tunnus: 1887861-2
Arolantie 12, 16300 Orimattila
E-mail: aprikoosiko@gmail.comPäivitetty 26.3.2019