Etusivu Tuloslaskelma Tase Yritysarvio Pörssi-arviointi Pörssi-analyysi Franchise-liiketoiminta Franchise-kannattavuus suomi usa saksa Tulostus

Tase

 
Vastaavaa
Viimeksi
päättynyt tilikausi
kirjanpitoarvo
Oikaisut Todellinen arvo
Aineettomat hyödykkeet      
Perustaminen ja kehitys
Aineettomat oikeudet
Liikearvo, fuusiotili
Vuokrasopimus 5 vuotta
Vuokrahuoneiston kunnostus
Yhteensä
Aineelliset hyödykkeet      
Kiinteistöt
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Yhteensä
Koneet ja kalusto      
Aineelliset tarvikkeet
Keskeneräiset työt
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Rahoitusarvopaperit      
Muut osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
 
Vastattavaa      
Osakepääoma
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos (tappio)
Yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma      
Pankkilainat
Muut pitkäaikaiset lainat
Lyhennysosuus
Yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma      
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
 
SUBSTANSSIARVO