Etusivu Tuloslaskelma Tase Yritysarvio Pörssi-arviointi Pörssi-analyysi Franchise-liiketoiminta Franchise-kannattavuus suomi usa saksa

Pörssiosakkeen arviointi

Pörssiosakkeen analyyseissä esiintyviä termejä:


Yhtiön markkina-arvo = osakekurssi x osakkeiden lukumäärä (osakkeiden lukumäärään ei sisällytetä omia osakkeita)

PE-luku = Markkina-arvo / vuoden nettotulos. Tämä ilmaisee, kuinka monessa vuodessa yritys maksaa itsensä takaisin, mikäli tulos säilyy ennallaan. Tämä arvo vaatii tarkempaa analyysiä. Esimerkiksi: Onko yritys myynyt tuottavan toimintansa, jolloin PE-luku näyttää poikkeuksellisen hyvätä tai kertapoistanut aikaisemmat virhehankintansa ja yhtiön vuoden tuotto jää heikoksi, jolloin PE-luku kasvaa. EPS = Tulos/osake Nettotulos / osakemäärä eli osakekohtainen voitto. Tätä ei pidä sotkea yhtiön maksamiin osinkoihin.

DIV P-luku (%) = Yhtiön maksama osinko/markkinarvo x100. Tämä ilmaisee markkina-arvon määrittelemishetkeen perustuvan tuottoprosentin. Jokainen osakkeenomistaja määrittelee oman tuottoprosenttinsa osakkeesta maksamansa hinnan perusteella. Pysyvää varmuutta sijoitukselle etsittäessä on tarkasteltava myös taseen arvoja: Omapääoma / osake. Lasketaan jakamalla taseen Omapääoma / osakemäärällä. Tätä on hyvä verrata osakkeen sen hetkiseen pörssiarvoon.

Omavaraisuusaste Omapääoma / Taseen loppusumma x 100

Kiertonopeus esitetään yleisesti: liikevaihto per varaston arvo. Luku ei kuitenkaan kerro koko totuutta, koska varaston arvo esitetään kirjanpidossa hankintahinnoin. Analyysissa on tarpeen myös laskea kustannuskohdistettu kiertonopeus.

Jos haluatte itse tarkemmin analysoida yritystä on analyysisivulla muutama käyttökelpoinen kaava, jotka voivat auttaa tekemään ratkaisuja.

Pörssiyhtiöt on linkitetty Kauppalehden analyysisivulle.

Lisäksi on hyvä seurata
myös NASDAQ OMX analyysejä.