Etusivu Tuloslaskelma Tase Yritysarvio Pörssi-arviointi Pörssi-analyysi Franchise-liiketoiminta Franchise-kannattavuus suomi usa saksa Tulostus

Franchise-liiketoiminta

Tuloslaskelmassa
1) Rojaltit % edustaa franchise-kuluja

2) Poisto liikearvosta tarkoittaa lainan lyhennystä. Voidaan merkitä tuloslaskelmassa vuosittainen tasapoisto, ilman eri selitystä.

Käytettävissä olevia varoja vertaillessa on huomioitava, että poistot eivät pienennä käytettävissä olevaa rahamäärää kuten lainan lyhennys.

Myynti 1
Myynti 2
Myynti 3
Liikevaihto
Ostot
Tarvikeostot
Ostot myyntiä varten
Varaston lisäys
1) Rojaltit %
Kate 1
Henkilöstökulut
Työntekijöiden palkat
Lomapalkat
Tel-maksut
YEL
Sotu-maksut
Tapaturmavakuutus
Työttömyysvakuutus
Muut henkilövakuutukset
Yhteensä
Muut liiketoiminnan kulut
Työvaatteet
Autokulut
Laitevuokrat
Kalustohankinnat yli 3v.
Matkakulut
Mainoskulut
Taloushallintakulut
Lehdet
Postikulut
Puhelin- ja tietoliikennekulut
Pankkikulut
Vastuuvakuutukset
Toimistotarvikkeet
Yhteensä
Poistot ja arvon alennukset
2) Poisto liikearvosta
Poistot koneet ja kalusto
Yhteensä
Rahoituskulut
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tulos