VORIMO Etusivu Ohjeet Yrityksen hinta Pörssiosake Franchise-yritys Rahoitus Palaute suomi usa saksa

Franchise-yrityksen arviointi

Ohjelman avulla voit arvioida omia mahdollisuuksiasi franchise-ottajana ja löytää kannattavalle toiminnalle välttämättömät raja-arvot.

Franchise on kahden itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-ottajan välistä sopimukseen pohjautuvaa, pitkäaikaista yhteistyötä.
Franchise-antaja ei normaalisti rahoita franchise-yrittäjää eikä omista osuutta tämän yrityksestä. Yhteistyö perustuu franchise-antajan kehittämään ja franchise-ottajalle luovuttamaan konseptiin, jonka mukaisesti kaikki ketjun jäsenet markkinoilla toimivat.

Ulkopuolisen silmin asiaa tarkasteltuna toiminta voidaan nähdä ulkoistamisena ja myös riskin jakamisena ja toisaalta sitä voidaan myös tarkastella helppona tapana päästä lähemmäksi itsenäistä yrittäjyyttä, joka takaa omasta työstä tulevan hyvän omaksi eduksi.
Tuon hyvän ennakoimiseksi on vaikea esittää luotettavia mittareita, koska siihen vaikuttavat tekijät eivät riipu ainoastaan franchise-antajasta ja yrittäjästä vaan myös ulkoisista elementeistä.

Ohjelmassa olemme ottaneet huomioon niiden tunnettujen tekijöiden vaikutukset, joiden avulla voidaan arvioida yrittäjyyden kannattavuutta.