VORIMO Etusivu Ohjeet Yrityksen hinta Pörssiosake Franchiseyritys Palaute suomi usa saksa

Franchiseyrityksen arviointi

Ohjelman avulla voit arvioida omia mahdollisuuksiasi franchiseottajana ja löytää kannattavalle toiminnalle välttämättömät raja-arvot.

Franchise on kahden itsenäisen yrityksen, franchiseantajan ja franchiseottajan välistä sopimukseen pohjautuvaa, pitkäaikaista yhteistyötä.
Franchiseantaja ei normaalisti rahoita franchiseyrittäjää eikä omista osuutta tämän yrityksestä. Yhteistyö perustuu franchiseantajan kehittämään ja franchiseottajalle luovuttamaan konseptiin, jonka mukaisesti kaikki ketjun jäsenet markkinoilla toimivat.

Ulkopuolisen silmin asiaa tarkasteltuna toiminta voidaan nähdä ulkoistamisena ja myös riskin jakamisena ja toisaalta sitä voidaan myös tarkastella helppona tapana päästä lähemmäksi itsenäistä yrittäjyyttä, joka takaa omasta työstä tulevan hyvän omaksi eduksi.
Tuon hyvän ennakoimiseksi on vaikea esittää luotettavia mittareita, koska siihen vaikuttavat tekijät eivät riipu ainoastaan franchiseantajasta ja yrittäjästä vaan myös ulkoisista elementeistä.

Ohjelmassa olemme ottaneet huomioon niiden tunnettujen tekijöiden vaikutukset, joiden avulla voidaan arvioida yrittäjyyden kannattavuutta.